Demolice a zemní práce

Kvalitně provedená demolice, při které jsou separovány jednotlivé druhy stavebního odpadu Vám ušetří nejen starosti, ale i peníze. Cena za převzetí neroztříděného stavebního odpadu je totiž mnohonásobně vyšší.

Demolice a zemní práce provádíme stroji od 3 tun do 30 tun s možností využití výkopových a svahovacích lžic, hydraulických kladiv, demoličních nůžek, pulverizérů a separačních drapáků.