Realizované projekty

Rozšíření recyklačního centra EKOREMA

Název projektu: Rozšíření recyklačního centra EKOREMA
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006485

V roce 2016 byla naší společnosti schválena dotace na projekt.
Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram TECHNOLOGIE a je zaměřen na rozšíření Recyklačního centra Hrachovec společnosti EKOREMA Recycling s.r.o. V rámci projektu bude posíleno stávající zázemí, jehož kapacita je nedostatečná pro obsluhu nasmlouvaných zakázek. Realizací popsaného záměru bude dosaženo zvýšení kapacity recyklace o více jak 70%. Výhodou však je, že veškeré zázemí nebude koncentrováno v jednom bodě, ale bude možno obsluhovat mnohem větší spádové území díky kombinaci nasazení mobilní (stávající technologie) a stacionární (nově pořizovaná technologie) recyklační techniky.

Jedním z cílů projektu je zvýšení efektivity výroby. Moderní recyklační technologie na nejvyšší možné technologické úrovni umožní nejen navýšení kapacity, ale i kvality. Nová technologie umožní zpracování většího množství odpadů bez nutnosti složité logistiky. Recyklovaný materiál bude ve vyšší kvalitě a celkově lze tako zpracovat větší množství odpadů.


POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ V OBLASTI VYUŽITÍ
DRUHOTNÝCH SUROVIN