recykláty a zemina


Nabízíme k prodeji recyklovaný stavební materiál - recykláty a drcené lomové kamenivo. 

Recykláty:
Materiály vzniklé drcením a případně tříděním stavební suti, nejpoužívanějšími typy jsou betonový, asfaltový a směsný.
Betonový recyklát je velmi kvalitní stavební materiál, vhodný i jako plnohodnotná náhrada přírodního kameniva. 
Asfaltový recyklát je materiál vhodný pro výstavbu méně únosných cest a odstavných ploch.
Směsný recyklát je levný materiál, osvědčený pro obsypy kanalizačních systémů (zejména jemná frakce) a také ve velké míře používaný na provizorní cesty, odstavné plochy a za určitých podmínek vhodný také do násypů.